Maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af captan, dichlorvos, ethion og folpet

Kommissionens direktiv 2006/92/EF af 9. november 2006 om ændring af bilagene til Rådets direktiv 76/895/EØF, 86/362/EØF og 90/642/EØF for så vidt angår maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af captan, dichlorvos, ethion og folpet

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 311 af 10. november 2006, s. 31

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Retsinformation - notifikation ifølge EUR-Lex

Andre oplysninger:

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik