Direktiv om regulering af operationen af flyvemaskiner

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/93/EF af 12. december 2006 om regulering af operationen af flyvemaskiner, der henhører under bind 1, del II, kapitel 3, i bilag 16 til konventionen angående international civil luftfart, anden udgave (1988) (kodificeret udgave)

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 374 af 27. december 2006, s. 1

EU-Oplysningens statusblad: KOM (2003) 0524


Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Retsinformation (Direktiv/92/14/EØF)

Andre oplysninger:
Denne artikel dækker disse emner:
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik