Direktiv om elektrisk materiel bestemt til anvendelse inden for visse spændingsgrænser

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/95/EF af 12. december 2006 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektrisk materiel bestemt til anvendelse inden for visse spændingsgrænser (kodificeret udgave)

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 374 af 27. december 2006, s. 10

EU-Oplysningens statusblad: KOM (2003) 0252


Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Retsinformation (Direktiv/73/23/EØF)

Andre oplysninger:

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik