Direktiv om tilpasning af direktiv om klassificering, emballering og etikettering af farlige stoffer

Rådets direktiv 2006/102/EF af 20. november 2006 om tilpasning af direktiv 67/548/EØF om klassificering, emballering og etikettering af farlige stoffer på grund af Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 363 af 20. december 2006, s. 241

EU-Oplysningens statusblad: KOM (2006) 0527


Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Medlemsstaten mener ikke, at nationale gennemførelsesbestemmelser er nødvendige.

Andre oplysninger:
Denne artikel dækker disse emner:
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik