Direktiv om overvågning af og kontrol med overførsel af radioaktivt affald

Rådets direktiv 2006/117/Euratom af 20. november 2006 om overvågning af og kontrol med overførsel af radioaktivt affald og brugt nukleart brændsel

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 337 af 5. december 2006, s. 21

EU-Oplysningens statusblad: KOM (2005) 0673


Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Retsinformation

Andre oplysninger:
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik