Direktiv om beskyttelse af grundvandet mod forurening og forringelse

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/118/EF af 12. december 2006 om beskyttelse af grundvandet mod forurening og forringelse

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 372 af 27. december 2006, s. 19

EU-Oplysningens statusblad: KOM (2003) 0550


Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Retsinformation (implementering af Vandrammedirektivet - Direktiv/2000/60/EF)

Andre oplysninger:
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik