Direktiv om fastsættelse af kriterier for undtagelser fra kravet om dyrlægerecept for visse veterinærlægemidler

Kommissionens direktiv 2006/130/EF af 11. december 2006 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/82/EF for så vidt angår fastsættelse af kriterier for undtagelser fra kravet om dyrlægerecept for visse veterinærlægemidler til fødevareproducerende dyr

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 349 af 12. december 2006, s. 15

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
For gennemførelse af direktivet - se direktivets art. 3 og art. 4
Retsinformation

Andre oplysninger:

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik