Direktiv om maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af atrazin m.fl.

Kommissionens direktiv 2007/7/EF af 14. februar 2007 om ændring af visse bilag til Rådets direktiv 86/362/EØF og 90/642/EØF for så vidt angår maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af atrazin, lambda-cyhalothrin, phenmedipham, methomyl, linuron, penconazol, pymetrozin, bifenthrin og abamectin

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 43 af 15.februar 2007, s. 19

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Retsinformation

Andre oplysninger:

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik