Direktiv om maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af aldicarb

Kommissionens direktiv 2007/9/EF af 20. februar 2007 om ændring af bilag til Rådets direktiv 90/642/EØF for så vidt angår maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af aldicarb

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 63 af 1. marts 2007, s. 17

Forskrifter, der gennemfører direktivet:

Gennemførselsforanstaltninger i EUR-Lex
Reglen i Retsinformation


Andre oplysninger:

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik