Direktiv om maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af penconazol, benomyl og carbendazim

Kommissionens direktiv 2007/12/EF af 26. februar 2007 om ændring af visse bilag til Rådets direktiv 90/642/EØF for så vidt angår maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af penconazol, benomyl og carbendazim

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 59 af 27. februar 2007, s. 75

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Retsinformation

Andre oplysninger:

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik