Direktiv om fælles bestemmelser om måleinstrumenter samt om måletekniske kontrolmetoder

Kommissionens direktiv 2007/13/EF af 7. marts 2007 om ændring af bilag II til Rådets direktiv 71/316/EØF om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning med hensyn til fælles bestemmelser om måleinstrumenter samt om måletekniske kontrolmetoder

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 73 af 13. marts 2007, s. 10

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Retsinformation ifølge oplysningerne i EUR-Lex

Andre oplysninger:

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik