Direktiv om maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af azoxystrobin, chlorfenapyr m.fl.

Kommissionens direktiv 2007/28/EF af 25. maj 2007 om ændring af visse bilag til Rådets direktiv 86/363/EØF og 90/642/EØF for så vidt angår maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af azoxystrobin, chlorfenapyr, folpet, iprodion, lambda-cyhalothrin, maleinhydrazid, metalaxyl-M og trifloxystrobin

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 135 af 26. maj 2007, s. 6

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Retsinformation 

Andre oplysninger:

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik