Direktiv om udvidet anvendelse af aktivstoffet fosthiazat

Kommissionens direktiv 2007/31/EF af 31. maj 2007 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for så vidt angår udvidet anvendelse af aktivstoffet fosthiazat

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 140 af 1. juni 2007, s. 44

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Retsinformation

Andre oplysninger:
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik