Direktiv om bekæmpelse af kartoffelcystenematoder

Rådets direktiv 2007/33/EF af 11. juni 2007 om bekæmpelse af kartoffelcystenematoder og om ophævelse af direktiv 69/465/EØF

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 156 af 16. juni 2007, s. 12

EU-Oplysningens statusblad: KOM (2005) 0151


Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Retsinformation

Andre oplysninger:
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik