Direktiv om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere

Kommissionens direktiv 2007/41/EF af 28. juni 2007 om ændring af visse bilag til Rådets direktiv 2000/29/EF om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 169 af 29. juni 2007, s. 51

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Retsinformation


Andre oplysninger:

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik