Direktiv om kendetegn og afprøvning af visse sorter af grøntsagsarter

Kommissionens direktiv 2007/49/EF af 26. juli 2007 om ændring af direktiv 2003/91/EF om gennemførelsesbestemmelser til artikel 7 i Rådets direktiv 2002/55/EF for så vidt angår kendetegn, som afprøvningen mindst skal omfatte, og mindstekravene til afprøvning af visse sorter af grøntsagsarter

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 195 af 27. juli 2007, s. 33

Forskrifter, der gennemfører direktivet:

Gennemførselsforanstaltninger i EUR-Lex (Instruks om implementering af retningslinier i direktiverne 2007/48/EF og 2007/49/EF)


Andre oplysninger:
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik