Direktiv om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om kosmetiske midler

Kommissionens direktiv 2007/54/EF af 29. august 2007 om ændring af Rådets direktiv 76/768/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om kosmetiske midler med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling af bilag II og III

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 226 af 30. august 2007, s. 21

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Retsinformation

Andre oplysninger:
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik