Direktiv om maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af azoxystrobin, chlorothalonil, deltamethrin, hexachlorbenzen, ioxynil, oxamyl og quinoxyfen

Kommissionens direktiv 2007/56/EF af 17. september 2007 om ændring af visse bilag til Rådets direktiv 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF for så vidt angår maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af azoxystrobin, chlorothalonil, deltamethrin, hexachlorbenzen, ioxynil, oxamyl og quinoxyfen

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 243 af 18. september 2007, s. 50

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Retsinformation

Andre oplysninger:

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik