Direktiv om maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af bifenazat, pethoxamid, pyrimethanil og rimsulfuron

Kommissionens direktiv 2007/62/EF af 4. oktober 2007 om ændring af visse bilag til Rådets direktiv 86/362/EØF og 90/642/EØF for så vidt angår maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af bifenazat, pethoxamid, pyrimethanil og rimsulfuron

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 260 af 5. oktober 2007, s. 4

Forskrifter, der gennemfører direktivet:

Gennemførelsesforanstaltninger (nu historiske) ifølge EUR-Lex


Andre oplysninger:

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik