Direktiv om betalingstjenester i det indre marked

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/64/EF af 13. november 2007 om betalingstjenester i det indre marked og om ændring af direktiv 97/7/EF, 2002/65/EF, 2005/60/EF og 2006/48/EF og om ophævelse af direktiv 97/5/EF

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 319 af 5. december 2007, s. 1

EU-Oplysningens statusblad: KOM (2005) 0603


Forskrifter, der gennemfører direktivet:

Retsinformation

Kommissionens side (DG Indre Marked) om implementeringen af direktivet i medlemsstaterne


Andre oplysninger:
Denne artikel dækker disse emner:

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik