Direktiv om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/1/EF af 15. januar 2008 om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 24 af 29. januar 2008, s. 8

EU-Oplysningens statusblad: KOM (2006) 0543


Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Ingen referencer disponible for Danmark i EUR-Lex

Da der er tale om kodificering af et direktiv (Direktiv 96/61/EF) skal der i dette tilfælde ikke ske en ny implementering
Den gældende implementering


Andre oplysninger:
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik