Direktiv om anvendelsen af visse bestemmelser i Estland

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/3/EF af 15. januar 2008 om ændring af direktiv 2003/54/EF for så vidt angår anvendelsen af visse bestemmelser i Estland

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 17 af 15. januar 2008, s. 6

EU-Oplysningens statusblad: KOM (2007) 0411


Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Ingen referencer disponible i EUR-Lex - Medlemsstaten mener ikke, at nationale gennemførelsesbestemmelser er nødvendige.

Andre oplysninger:
Denne artikel dækker disse emner:

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik