Direktiv om udsætning i miljøet af genetisk modificerede organismer

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/27/EF af 11. marts 2008 om ændring af direktiv 2001/18/EF om udsætning i miljøet af genetisk modificerede organismer, for så vidt angår de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 81 af 20. marts 2008, s. 45

EU-Oplysningens statusblad: KOM (2006) 0920


Andre oplysninger:

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik