Direktiv om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/32/EF af 11. marts 2008 om ændring af direktiv 2000/60/EF om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger, for så vidt angår de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 81 af 20. marts 2008, s. 60

EU-Oplysningens statusblad: KOM (2006) 0921


Andre oplysninger:
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik