Direktiv om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/34/EF af 11. marts 2008 om ændring af direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE), for så vidt angår de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 81 af 20. marts 2008, s. 65

EU-Oplysningens statusblad: KOM (2006) 0914


Andre oplysninger:
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik