Direktiv om mægling på det civil- og handelsretlige område

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/52/EF af 21. maj 2008 om visse aspekter af mægling på det civil- og handelsretlige område

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 136 af 24. maj 2008, s. 3

EU-Oplysningens statusblad: KOM (2004) 0718


Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Direktivet er omfattet af det retlige forbehold og skal derfor ikke implementeres i dansk ret

Andre oplysninger:
Denne artikel dækker disse emner:
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik