Direktiv om beskyttelse af arbejdstagerne i tilfælde af arbejdsgiverens insolvens

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/94/EF af 22. oktober 2008 om beskyttelse af arbejdstagerne i tilfælde af arbejdsgiverens insolvens (kodificeret udgave)

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 283 af 28. oktober 2008, s. 36

EU-Oplysningens statusblad: KOM (2006) 0657


Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Retsinformation (Direktiv 80/987/EØF. Da der er tale om kodificering af et direktiv, skal der i dette tilfælde ikke ske en ny implementering)


Andre oplysninger:
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik