Direktiv om forbud mod anvendelse af visse stoffer med hormonal og thyreostatisk virkning

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/97/EF af 19. november 2008 om ændring af Rådets direktiv 96/22/EF om forbud mod anvendelse af visse stoffer med hormonal og thyreostatisk virkning og af beta-agonister i husdyrbrug

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 318 af 28. november 2008, s. 9

EU-Oplysningens statusblad: KOM (2007) 0292


Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Retsinformation

Andre oplysninger:
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik