Direktiv om batterier og akkumulatorer

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/103/EF af 19. november 2008 om ændring af direktiv 2006/66/EF om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer, for så vidt angår markedsføring af batterier og akkumulatorer

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 327 af 5. december 2008, s. 7

EU-Oplysningens statusblad: KOM (2008) 0211


Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Retsinformation (Bekendtgørelse nr. 943 af 23. september 2008 ifølge Kommissionens notifikationsoversigt)


Andre oplysninger:
Denne artikel dækker disse emner:

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik