Direktiv om fastsættelse af mindstekrav med hensyn til beskyttelse af kalve

Rådets direktiv 2008/119/EF af 18. december 2008 om fastsættelse af mindstekrav med hensyn til beskyttelse af kalve (kodificeret udgave)

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 10 af 15. januar 2009, s. 7

EU-Oplysningens statusblad: KOM (2006) 0258


Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Ingen referencer disponible for Danmark i EUR-Lex

Da der er tale om kodificering af et direktiv (Direktiv 91/629/EØF), skal der i dette tilfælde ikke ske en ny implementering 
Den gældende implementering


Andre oplysninger:

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik