Direktiv om betegnelser for tekstilprodukter

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/121/EF af 14. januar 2009 om betegnelser for tekstilprodukter (omarbejdning) (EØS-relevant tekst)

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 19 af 23. januar 2009, s. 29

EU-Oplysningens statusblad: KOM (2007) 0870


Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Ingen referencer disponible for Danmark i EUR-Lex

Da der er tale om kodificering af et direktiv (Direktiv 96/74/EF), skal der i dette tilfælde ikke ske en ny implementering
Den gældende implementering

Andre oplysninger:

Denne artikel dækker disse emner:

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik