Direktiv om begrænsning af handelen med frø af visse arter foderplanter samt af olie- og spindplanter

Kommissionens direktiv 2008/124/EF af 18. december 2008 om begrænsning af handelen med frø af visse arter foderplanter samt af olie- og spindplanter til kun at omfatte frø, der er officielt certificeret som »basisfrø« eller »certificeret frø« (kodificeret udgave)

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 340 af 19. december 2008, s. 73

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Ingen referencer disponible for Danmark i EUR-Lex

Da der er tale om kodificering af et direktiv (Direktiv 86/109/EØF og Direktiv 75/502/EØF), skal der i dette tilfælde ikke ske en ny implementering

Andre oplysninger:
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik