Direktiv om retlig beskyttelse af edb-programmer

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/24/EF af 23. april 2009 om retlig beskyttelse af edb-programmer (kodificeret udgave)

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 111 af 5. maj 2009, s. 16

EU-Oplysningens statusblad: KOM (2008) 0023


Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Ingen referencer disponible for Danmark i EUR-Lex 

Da der er tale om kodificering af et direktiv (Direktiv 91/250/EØF) skal der i dette tilfælde ikke ske en ny implementering.
Implementeringen af Dir. 91/250/EØF

Andre oplysninger:
Denne artikel dækker disse emner:

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik