Direktiv om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/28/EF af 23. april 2009 om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder og om ændring og senere ophævelse af direktiv 2001/77/EF og 2003/30/EF

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 140 af 5. juni 2009, s. 16

EU-Oplysningens statusblad: KOM (2008) 0019


Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Retsinformation

Andre oplysninger:
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik