Direktiv om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ekstraktionsmidler

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/32/EF af 23. april 2009 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ekstraktionsmidler anvendt ved fremstilling af fødevarer og fødevareingredienser (omarbejdning)

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 141 af 6. juni 2009, s. 3

EU-Oplysningens statusblad: KOM (2008) 0154


Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Da der er tale om kodificering af et direktiv (Direktiv 88/344/EØF) skal der i dette tilfælde ikke ske en ny implementering

Implementeringen af Dir. 88/344/EØF


Andre oplysninger:
Direktivet i EUR-Lex (Kommissionens lovgivningsdatabase)
Denne artikel dækker disse emner:

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik