Direktiv om om stoffer, der må tilsættes lægemidler med henblik på farvning af disse

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/35/EF af 23. april 2009 om stoffer, der må tilsættes lægemidler med henblik på farvning af disse (omarbejdning) (EØS-relevant tekst)

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 109 af 30. april 2009, s. 10

EU-Oplysningens statusblad: KOM (2008) 0001


Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Ingen referencer disponible for Danmark i EUR-Lex - De nye bestemmelser, der indføres ved dette direktiv, vedrører kun udvalgsproceduren. Det er derfor ikke nødvendigt at gennemføre disse bestemmelser i national ret

Andre oplysninger:
Denne artikel dækker disse emner:

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik