Direktiv om indesluttet anvendelse af genetisk modificerede mikroorganismer

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/41/EF af 6. maj 2009 om indesluttet anvendelse af genetisk modificerede mikroorganismer (omarbejdning)

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 125 af 21. maj 2009, s. 75

EU-Oplysningens statusblad: KOM (2007) 0736


Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Da der er tale om kodificering af et direktiv (Direktiv 90/219/EØF) skal der i dette tilfælde ikke ske en ny implementering. 

Implementeringen af Dir. 90/219/EØF


Andre oplysninger:

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik