Direktiv om visse oplysningskrav til mellemstore selskaber og kravet om udarbejdelse af konsoliderede regnskaber

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/49/EF af 18. juni 2009 om ændring af Rådets direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF for så vidt angår visse oplysningskrav til mellemstore selskaber og kravet om udarbejdelse af konsoliderede regnskaber

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 164 af 26. juni 2009, s. 42

EU-Oplysningens statusblad: KOM (2008) 0195


Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Ingen referencer disponible for Danmark i EUR-Lex - Danmark mener ikke, at nationale gennemførelsesbestemmelser er nødvendige.

Andre oplysninger:
Denne artikel dækker disse emner:

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik