Direktiv om sanktioner over for arbejdsgivere, der beskæftiger tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/52/EF af 18. juni 2009 om minimumsstandarder for sanktioner og foranstaltninger over for arbejdsgivere, der beskæftiger tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 168 af 30. juni 2009, s. 24

EU-Oplysningens statusblad: KOM (2007) 0249


Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Danmark er på grund af retsforholdet ikke omfattet af direktivet

Andre oplysninger:
Denne artikel dækker disse emner:
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik