Direktiv om betingelserne i markedsføringstilladelser for lægemidler

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/53/EF af 18. juni 2009 om ændring af direktiv 2001/82/EF og direktiv 2001/83/EF, for så vidt angår ændringer af betingelserne i markedsføringstilladelser for lægemidler

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 168 af 30. juni 2009, s. 33

EU-Oplysningens statusblad: KOM (2008) 0123


Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Ingen referencer disponible for Danmark i EUR-Lex (pr. 8. februar 2011)

Andre oplysninger:
Denne artikel dækker disse emner:

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik