Direktiv om optagelse af bromadiolon som et aktivt stof

Kommissionens Direktiv 2009/92/EF af 31. juli 2009 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF med henblik på at optage bromadiolon som et aktivt stof i bilag I hertil

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 201 af 1. august 2009, s. 43

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Retsinformation
Denne artikel dækker disse emner:
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik