Direktiv om samordning af garantier privatretlige selskaber

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/101/EF af 16. september 2009 om samordning af de garantier, som kræves i medlemsstaterne af de i traktatens artikel 48, stk. 2, nævnte selskaber til beskyttelse af såvel selskabsdeltagernes som tredjemands interesser, med det formål at gøre disse garantier lige byrdefulde (EØS-relevant tekst)

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 258 af 1. oktober 2009, s. 11

EU-Oplysningens statusblad: KOM (2008) 0039


Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Ingen referencer disponible for Danmark i EUR-Lex

Da der er tale om kodificering af et direktiv (Direktiv 68/151/EØF), skal der i dette tilfælde ikke ske en ny implementering
Denne artikel dækker disse emner:

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik