Direktiv om ansvarsforsikring for motorkøretøjer og kontrollen med forsikringspligtens overholdelse

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/103/EF af 16. september 2009 om ansvarsforsikring for motorkøretøjer og kontrollen med forsikringspligtens overholdelse (EØS-relevant tekst)

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 263 af 7. oktober 2009, s. 11

EU-Oplysningens statusblad: KOM (2008) 0098


Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Ingen referencer disponible for Danmark i EUR-Lex

Da der er tale om kodificering af flere direktiver (Direktiv 72/166/EØF, Direktiv 84/5/EØF, Direktiv 88/357/EØF, Direktiv 90/232/EØF, Direktiv 2000/26/EF), skal der i dette tilfælde ikke ske en ny implementering

Denne artikel dækker disse emner:

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik