Direktiv om frekvensbånd til fælleseuropæisk digital celleopbygget landmobilradiokommunikation

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/114/EF af 16. september 2009 om ændring af Rådets direktiv 87/372/EØF om de frekvensbånd, der skal stilles til rådighed for samordnet indførelse af offentlig fælleseuropæisk digital celleopbygget landmobilradiokommunikation i Fællesskabet (EØS-relevant tekst)

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 274 af 20. oktober 2009, s. 25

EU-Oplysningens statusblad: KOM (2008) 0762


Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Ingen referencer disponible for Danmark i EUR-Lex (pr. 22. juni 2010)
Denne artikel dækker disse emner:

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik