Direktiv om ændring af direktiv 2005/35/EF om forurening fra skibe

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/123/EF af 21. oktober 2009 om ændring af direktiv 2005/35/EF om forurening fra skibe og om indførelse af sanktioner for overtrædelser (EØS-relevant tekst)

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 281 af 27. oktober 2009, s. 52

EU-Oplysningens statusblad: KOM (2008) 0134


Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Ingen referencer disponible for Danmark i EUR-Lex

Læs dette uddrag i Regeringens samlenotat af 25. maj 2009:
Som det fremgår ovenfor, skal forslaget træde i stedet for den annullerede rammeafgørelse om bekæmpelse af skibsforurening og overfører på den baggrund det meste af indholdet fra den annullerede rammeafgørelse 2005/667/RIA. Ved lov nr. 474 af 31. maj 2006 blev de ændringer, der blev anset for nødvendige for at opfylde kravene i rammeafgørelsen, gennemført. Gældende dansk lovgivning omfatter endvidere gentagne mindre udtømninger af forurenende stoffer fra skibe, jf. punkt 3 ovenfor. På denne baggrund vurderes direktivforslaget i sin foreliggende udformning ikke at have lovgivningsmæssige konsekvenser:

Samlenotat vedr. RIA 4.-5./6-09 pkt. 1-18 (Side 84 ff)


Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik