Direktiv om udløbsdatoen for optagelse af aktivstoffet carbendazim

Kommissionens direktiv 2010/70/EU af 28. oktober 2010 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for så vidt angår udløbsdatoen for optagelse af aktivstoffet carbendazim i bilag I (EØS-relevant tekst)

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 283 af 29. oktober 2010, s. 27

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Retsinformation
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik