Direktiv om udvidet anvendelse af aktivstoffet 2-phenylphenol

Kommissionens direktiv 2010/81/EU af 25. november 2010 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for så vidt angår udvidet anvendelse af aktivstoffet 2-phenylphenol (EØS-relevant tekst)

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 310 af 26. november 2010, s. 11

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Retsinformation
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik