Direktiv om optagelse af napropamid som aktivstof

Kommissionens direktiv 2010/83/EU af 30. november 2010 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage napropamid som aktivstof (EØS-relevant tekst)

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 315 af 1. december 2010, s. 29

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Retsinformation
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik