Direktiv om optagelse af haloxyfop-P som aktivstof

Kommissionens direktiv 2010/86/EU af 2. december 2010 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage haloxyfop-P som aktivstof (EØS-relevant tekst)

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 317 af 3. december 2010, s. 36

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Retsinformation
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik