Direktiv om optagelse af fenbuconazol som aktivstof

Kommissionens direktiv 2010/87/EU af 3. december 2010 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage fenbuconazol som aktivstof og om ændring af beslutning 2008/934/EF (EØS-relevant tekst)

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 318 af 4. december 2010, s. 32

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Retsinformation
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik